Hjem NTG Tromsø Friidrett/Mix Informasjon om inntak

Informasjon om inntak

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til friidrett/Mix på NTG Tromsø:

Trykk her for NTG’s generelle inntaksreglement.

For skoleåret 2016-17 er friidrett/mix tildelt 4 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Tromsø kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning: NTG Tromsø friidrett skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter.

Inntakskriterier: I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til friidrett/Mix: gjelder i tillegg følgende kriterier: 

Søkerens egenskaper og ferdigheter vurderes gjennom oppnådde resultater i konkurranser og trening samt en totalvurdering gjennom samtale med utøver og trener. 

NTG Tromsø friidrett gjennomfører en informasjonssamling i forbindelse med NNM innendørs 10-12. februar 2017. For interesserte utøvere/spillere anbefaler vi å delta på denne samlingen.

Søknadsfrist er 1.Mars 2017