Hjem NTG Tromsø Mix Informasjon om inntak

Informasjon om inntak

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til Mix på NTG Tromsø:

Trykk her for NTG’s generelle inntaksreglement.

For skoleåret 2018-19 er mix tildelt 5 plasser ved NTG Tromsø. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Tromsø kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning: NTG Tromsø mix skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter.

Inntakskriterier: I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Mix: gjelder i tillegg følgende kriterier:

Søkerens egenskaper og ferdigheter vurderes gjennom oppnådde resultater i konkurranser og trening samt en totalvurdering gjennom samtale med utøver og trener.

NTG Tromsø Mix tar fortløpende inn utøvere/spillere til hospitering ved interesse.

Søknadsfrist er 1.Mars 2019