Hjem NTG Bærum Ishockey Informasjon om inntak

Informasjon om inntak

Informasjon om inntak 2020

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Hockey ved NTG Bærum   

For skoleåret 2020/21 er hockey tildelt 10-14 plasser ved NTG Bærum som søkerne til hockey konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes.

Skoleåret 2019/20 fikk 15 nye elever tilbud om plass hos oss.

NTG/Frisk Asker 

NTG Bærum Hockey har et nært samarbeid med Frisk Asker Ishockey, regulert i en samarbeidsavtale.

Prioriterte lag 

NTG spillerne/elevene spiller i U-18 Elite, U-21 Elite, GET. For skoleåret 2020/21 vil inntaket basere seg på spill i ovennevnte lag. Alle søkere – gutter og jenter - blir vurdert likt ved inntak.  

Inntakskriterier 

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Hockey gjelder i tillegg følgende kriterier:   

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i Hockey   

  1. Poengene fra vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.     
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG og/eller i kamper samt på klubbtreninger.     
  3. NTG Bærum Hockey gjennomfører inntakssamling i feb-mars 2020 om nødvendig.  Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.      
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller lignende, kan vurderinger iht. pkt. 2 være tilstrekkelig.     
  5. NTG Hockey kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).  

Resultater/prestasjonsnivå Hockey. 

Prestasjonsnivået vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG og/eller i kamper og klubbtrening.