Hjem NTG Bærum Seiling Om NTG seiling

Om NTG seiling

Hva kan NTG seiling tilby?

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører tre seiløkter pr. uke i skoletiden - avhengig av sesong - hvor utøverne får tett oppfølging av trener.

Det blir avholdt mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. Det vil være med lærer på minst en av vintersamlingene, med varighet over 10 dager.

Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Seiling er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet.

Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.