Hjem Helsesøster NTG Bærum

Helsesøster NTG Bærum

Trenger du noen å snakke med? Har du behov for råd eller veiledning? Kom innom å ta en prat! Helsesøster har kontor i kjelleren ved sykkelrommet og kan treffes tirsdager og torsdager mellom kl. 9-15.

Helsesøster og klinisk spesialist i psykisk helse for barn og ungdom Hilde Mostue

Mobil: 464 15 832

E-post: Hilde.Mostue@ntg.no

I  den videregående skole legges det vekt på at du skal ta ansvar for egen helse og oppsøke helsetjenesten selv ved behov. Foreldre, lærere og andre er også velkommen til å ta kontakt. 

Målsettingen ved skolehelsetjenesten:

 • fremme psykisk og fysisk helse
 • fremme gode miljømessige forhold
 • forebygge sykdom og skade
 • oppfølging av hybelboere ved behov

Helesøster sine viktigste oppgaver er helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge. Med helsefremmende arbeid menes ulike tiltak for å bedre forutsetningene for god helse. Med helse menes å se sammenhengen i livet, å forstå sin situasjon, se mening og oppleve hverdagen som overkommelig/håndterbar.

Tiltak er samtaler individuelt eller i gruppe.

Helsesøster samarbeider også med foreldre, lærere og trenere etter samtykke med eleven.
Å være ungdom kan være en krevende tid der løsrivelse fra foreldre, og finne sin identitet og bli selvstendig er viktige temaer.Temaer vi kan prate om i samtaler ellers er:

 • mye trening
 • vanskeligheter med å innfri krav (faglig og idrettsmessig)
 • lite sosialt liv
 • savn av kjæreste
 • kjærlighetssorg
 • sorg over tap av venner/familiemedlemmer
 • stressfaktorer etter skilsmisse
 • dødsfall
 • kostveiledning 
 • langvarige skader

Hun kan også hjelpe deg med å fjerne sting, skifte på sår, vurdere enkle skader, formidle helsehjelp og støtte deg i vanskelige prosesser i forhold til skolen/trenerne. Helsesøster har også prevensjonsveiledning og kan skrive ut resept på bl.a. p-piller og p-stav.

Helsesøster har taushetsplikt under helsepersonelloven.

Skolehelsetjenesten er gratis. 

Nyttige telefonnumre og adresser:

Helsestasjon for ungdom i Sandvika 

Rådmann Halmrasts vei 2 (3. etg)
1337 Sandvika
Tlf. 67 50 32 50 sandvika.helsestasjon@baerum.kommune.no
Mandag og tirsdag kl. 15.30-18.30


Helsestasjonen for ungdom på Bekkestua 

Gamle Ringeriksvei 43
1357 Bekkestua
Tlf. 67 50 83 50 
bekkestua.helsestasjon@baerum.kommune.no
Onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30