Foto: Johnny Møller

Filmgalleri

Se litt av hvordan vi trener ved NTG Håndball Lillehammer

Vekttrening

Basistrening

Håndballtrening

Informasjonsfilm