FAQ

Ofte stilte spørsmål og svar

Vår målgruppe er unge og kanskje lett påvirkelige mennesker. Mange i aldersgruppen 15-16 år som brenner for å begynne på NTG kan fort miste hodet og ikke tenke over om vårt tilbud og krav virkelig er det rette. Vi er derfor veldig opptatt av å trå varsomt i rekrutteringsarbeidet. Foreldre må delta i beslutningsprosessen, og det er ofte foreldre som informasjonen må rettes mot.

NTG er ikke interessert i nye elever for enhver pris. For mange passer det rett og slett ikke å flytte hjemmefra i så ung alder, og andre kan ha andre interesser enn å satse så mye på idretten sin. Viktig er det at de nye elevene har de ”rette” motivene for å begynne. Vi er til for de motiverte og de som ønsker å satse, og til disse lover vi et enestående tilbud!

Her er noen svar på spørsmål som ofte går igjen:

1. HVORDAN BOR MAN?

Elevene bor som regel på hybel i nærheten av ishallen, noen bor også hjemme hos sine foreldre. Enkelte foretrekker å bo to og to sammen så de kan fordele litt på oppgavene og utgiftene, og de kan hjelpe hverandre med leksene. Det er også mer sosialt. 

2. HVORDAN ORDNER MAN SEG HYBEL/LEILIGHET? 

Dette er vi behjelpelig med. Ishockeyavdelingen har allerede ”lagt hevd” på noen gode alternativer som ofte ”går i arv”. Det er også mange ledige hybler etter elever som slutter i tredje klasse. 

3. HVA KOSTER DET Å BO?

Det koster mellom kr. 3.000 og 4.500 per måned for NTG elever. Som oftest blir det billigere vis man bor to sammen.

4. HVOR MYE KOSTER DET Å LEVE?

Dette varierer selvsagt. Noen klarer seg med så lite som kr. 1.500 per måned i matutgifter, men mellom kr. 2.000-3.000 per måned er nok mer normalt. 

5. HVA KOSTER DET Å GÅ PÅ SKOLEN?

Skoleavgiften er for skoleåret 2017/18 på kr. 24.510 per år. Utvidet toppidrettstilbud er på kr. 25.000 per skoleår. Samlet sum for en ishockeyspiller er da på kr. 49.510 for ett skoleår .

6. HVA ER UTVIDET TOPPIDRETT?

Utvidet toppidrettstilbud er definert som daglig trening, testing, samlinger og personlig oppfølging i din spesialidrett.

7. HVILKE AKTIVITETER LIGGER I UTVIDET TOPPIDRETT?

Utvidet toppidrett innbefatter daglig treningsoppfølging , tilpassede treningsprogrammer, målstyring samt utenlandssamling i Minnesota, USA .

Alle nye elever får skolens ”startpakke” med profileringsantrekk (treningsdress, t-skjorte)

8. HVILKE STØTTEORDNINGER FINNES?

Norske NTG elever mottar fra Statens lånekasse ca. kr. 4.000 per måned (10 måneder i året) i borteboerstipend. Dette er ikke behovsprøvd. Utstyrsstipend kan også søkes via Lånekassen. 

• generelle vilkår, se også www.lanekassen.no

• skolen ligger mer enn 40 km fra foreldrehjemmet

• du har mer enn tre timer samlet reisetid hver dag

• det er særlige forhold som gjør at du må bo borte under utdanningen

NTG er også godkjent som grunnlag for studielån. Renten på dette begynner ikke å løpe før ett år etter endelig avsluttet studier. Man trenger heller ikke å betale avdrag før den tid. Det lønner seg altså å ta opp fullt studielån og, om ikke annet, bare la pengene kaste av seg renter i banken. Men er man løssluppen med penger, er kanskje ikke dette noe godt alternativ. Studielånet blir som regel stort nok med årene uansett.

Bor man mer enn seks kilometer fra skolen dekker mange kommuner månedskort til buss og bane.

9. HVOR GODE ER ISHOCKEYSPILLERNE VED NTG?

Vi har spillere som er på internasjonalt nivå og har alltid hatt utøvere på landslag. 

10. HVOR MANGE SPILLERE ER DET PÅ AVDELINGEN? 

Det har variert fra mellom 8 og 12 gutter på de forskjellige trinnene, totalt 30-32.

 

Skulle du/dere ha ytterligere spørsmål, vennligst ta kontakt med Robert Jonsson enten via mail eller telefon: 

robert.jonsson@ntg.no

926 40 325