Hjem NTG-U Tromsø Dette er NTG-U Tromsø

Dette er NTG-U Tromsø

Info om NTG-U Tromsø

NTG-U Tromsø – med fokus på idrettsglede og lærelyst

Last ned PDF-fil med presentasjon av NTG-U

NTG-U Tromsø startet høsten 2018 med 32 elever i 8. klasse på Alfheim stadion.  

NTG-U Tromsø ønsker å legge til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Hovedfokus i ungdomsskolealder vil være «lære å trene». Et fellestrekk ved treningen til de beste norsk toppidrettsutøverne er at de har drevet svært variert trening gjennom lang tid.  

Idrettsglede

NTG-U Tromsø vil legge til rette for en daglig økt med 90 minutter fysisk aktivitet. Det vil ikke være spesialisering av idrett første halvår, men en variert bredde innen idretter som fotball, ski, svømming, håndball, orientering og styrketrening.  

Fagtilbud

NTG-U Tromsø vil inneholde de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen.  Skolen har valgt tre profilfag; «Kroppsøving», «Natur, miljø og friluftsliv» og «Fysisk aktivitet og helse». Undervisningen skal kvalitetssikres i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer.  

Kombinasjonsstillinger

NTG-U Tromsø skal ha kompetente og nyskapende ansatte. Flere av lærerne skal også være trenere. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen. I flere fag vil det være to eller flere lærere i klassen.  

Leksehjelp og studietid

NTG-U Tromsøs vil ha daglig tilrettelagt leksehjelp og studietid. Lærer vil være tilstede og styre denne tiden. Erfaring fra NTG viser at en av de største utfordringene allerede i ung alder er  tidsklemma. En viktig del av skolens profil vil være å organisere og tilrettelegge hverdagen og skoleuka best mulig for den enkelte elev.  

Riktig og sundt kosthold

NTG-U Tromsø har samarbeid med "Sunn Idrett". Det vil daglig tilrettelegges for to næringsrike måltider. Et lett måltid før trening, deretter lunsj etter endt treningsøkt.  

Heldagsskole

NTG-U Tromsø skal være en heldagsskole som inneholder treningsøkt, to måltider, skolefag i henhold til læreplan og lærerstyrt leksehjelp og studietid.  

Digitalisering

NTG-U Tromsø skal legge til rette for en digital hverdag. Hver elev vil få iPad med tastatur og digital penn. I tillegg vil de fleste lærebøkene være digitale.  

Bekleding

NTG-U Tromsø vil legge opp til mest mulig lik bekledning. Det er derfor inkludert to klespakker med trenings-/skoletøy hvert skoleår.   

Egenandel

NTG-U Tromsø er en privat ungdomsskole med 85% statsstøtte. Det betales for ti måneder, totalt kr 20 000 per skoleår. Egenandelen er derfor betydelig lavere enn SFO, der den i Tromsø-skolene i dag er kr 2 757,-.  

Søknadsfrist

NTG-U Tromsø har søknadsfrist 3. april 2018. Søkeprosessen er digital og gjøres via søkeportal på hjemmesiden. Selve inntaket gjennomføres onsdag 11. april kl 15.30. Elevene møter da uten foreldre på Alfheim stadion, der det gjennomføres 9 inntaksøvelser. Informasjon om dette finner du under inntak på NTG-U sin nettside. Fredag samme uke sendes det tilbakemelding til alle som har søkt. Ingen individuelle resultater eller rangeringer offentliggjøres. Det skal være minst 1/3 av hvert kjønn i klassen.
 

For mer informasjon, ta kontakt med rektor/daglig leder på mail mariann.janson@ntg.no eller mobil 971 70 488. 

   

Aktivitet, idrett og glede - NTG-U i Tromsø er stedet