Hjem NTG-U Tromsø

NTG-U Tromsø

- med fokus på idrettsglede og lærelyst

NTG-U Tromsø ble startet høsten 2018 med 32 elever.

Skolens filosofi ligger i skjæringspunktet mellom aktivitet, trening og skolefag, og vårt mål er å være den beste skolen for idrettsungdom.

Din drøm – vår lidenskap


Idretter

På NTG-U Tromsø er det mange idretter representert både sommer- og vinteridretter, lags- og individuelle idretter. Variasjon av idretter, motiverte og ambisiøse elever danner utgangspunktet for et spennende lærings- og idrettsmiljø, der elevene får følge drømmen om å nå opp til toppidrettsnivået.


Lokaler og fasiliteter

Skolen ligger på Alfheim stadion, Vi trener i lokaler på alfheim med nærhet til de fantastiske fasilitetene ved og rundt templarheimen.

Vi har flotte undervisningslokaler med moderne fasiliteter og moderne tekniske fasiliteter. Elevene våre har tilgang til en stor kantine, med et sunt og variert utvalg av mat som inngår i skolepengene.


Lærertrenere

Våre ansatte er i hovedsak lærertrenere, det vil si at de har spisskompetanse i skolefagene med sin lærerutdanning i tillegg til trenerkompetanse for unge utøvere. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen, det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og på trening.

Elevene på NTG-U Tromsø trener 90 minutter hver eneste dag. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet, og variert trening innen forskjellige idrettsgrener. Elevene kan, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG sine treninger.

På NTG-U Tromsø meldes det om høy elevtrivsel, og for skolen så er det godt å se at vi lykkes i vårt arbeid med å sikre et godt og inkluderende skolemiljø. Dette arbeidet gjøres med grunnlag i våre verdier glede, vilje og respekt. Verdiene brukes i læringsarbeidet like mye som i treningen.

Vi er en MOT skole som betyr at vi følger MOT sine 3 grunnregler:
Mot til å bry seg, Mot til å leve og Mot til å si nei.


IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 Education og Teams i undervisningen. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre, og det blir lettere å følge opp elever som er mye borte i forbindelse med idrett. Elevene kan fritt benytte og laste ned Microsoft sine programmer.

Elevene på NTG- U Tromsø får iPad som de brukes i undervisningen disse beholder de så lenge de er elev på NTG-U Tromsø.


Kostnader

Siden NTG-U Tromsø er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Tromsø er kr. 23.000 for skoleåret 2019/20.