Hjem NTG-U Bodø Informasjon om NTG-U Bodø

Informasjon om NTG-U Bodø

Dette er NTG-U Bodø

NTG-U Bodø – med fokus på idrettsglede og lærelyst

  

NTG-U Bodø starter høsten 2018 opp med 32 elever i 8. klasse. 

På NTG-U Bodø legger vi til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Vårt hovedfokus i ungdomsskolealder er å «lære å trene»


Idrettsglede
Ved NTG-U Bodø har du en økt med fysisk aktivitet daglig. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet. Du får også trene på idretter som bl.a. fotball, håndball, klatring, svømming, turn og orientering.

Elevene kan, dersom utviklingen tilsier det, få hospitere på enkelte av NTG VGS sine treninger. 


Lærelyst
Som elev ved NTG-U forventes det at du:

  • er motivert for å trene hver dag i skoletiden
  • er motivert til å jobbe strukturert og fokusert med både skole- og treningsarbeidet
  • bidrar til å skape et godt og positivt miljø på skolen
  • bidrar til å gjøre menneskene rundt deg gode

Verdistyrt skole
NTG-U Bodø er en verdistyrt skole, og hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE, GLEDE OG RESPEKT.

Med utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget, å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid, og vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.


Fagene
Ved NTG-U Bodø har du de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen. Som valgfag tilbyr skolen; «Kroppsøving», «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Som 2. fremmedspråk får du tysk og vi har, som alle andre skoler har vi muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.


Kombinasjonsstillinger
Ved NTG-U Bodø møter du kompetente og nyskapende ansatte. Flere av lærerne er også trenere i såkalte kombinasjonsstillinger. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen. I flere fag vil det være to lærere i klassen. 


Leksehjelp og studietid
Erfaring fra NTG viser at en av de største utfordringene allerede i ung alder er tidsklemma. En viktig del av skolens profil vil være å organisere og tilrettelegge hverdagen og skoleuka best mulig for den enkelte elev. 

NTG-U Bodø vil ha daglig tilrettelagt leksehjelp og studietid. Lærer vil være tilstede og styre denne tiden. Det gjør vi for at du skal gjøre ferdig alt av lekser på skolen, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før eller etter klubbtreningene.   


Riktig og sundt kosthold
Ved NTG-U Bodø vil du lære at det å spise nok er like viktig som å spise sundt. Vi legger derfor til rette for at du har to spisepauser om dagen i skoletiden. Vi vil også ha et undervisningsopplegg for deg og dine foreldre innen kosthold og ernæring, gjennom vårt samarbeid med Sunn Idrett www.sunnidrett.no.


Bekleding
NTG-U Bodø legger vi opp til mest mulig lik bekledning, og alle elever får derfor inkludert en klespakke hvert skoleår.   


Transport
Alle elever ved skoler i Bodø som bor 4 km eller mer unna skolen har krav på gratis skoleskyss, så gjelder også hos NTG-U. Les alt om dette her

Skolepenger
Siden NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole med 85% statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Bodø er kr. 23.000 for skoleåret 2018-2019.

Skoleavgiften dekker undervisning, trening hver dag i skoletiden, lærerstyrt leksehjelp og bekledning.

Søknadsfrist
NTG-U Bodø har søknadsfrist 3. april 2018. Søkeprosessen er digital og gjøres via søkeportal på vår hjemmeside (åpner i desember 2017).


Inntaket
Siden man ikke har noen karakterer å gå etter i 7. klasse, vil alle som søker bli innkalt til en inntaksdag kort tid etter søknadsfristen (ca en uke). 

På inntaksdagen går du gjennom en rekke øvelser som tester koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet. Inntaket baserer seg resultatet av disse testene.  Det er trenere ved skolen som gjennomfører og har ansvaret for poengsettingen. Ingen foreldre får være til stede under testene.

Samme uke sendes det tilbakemelding til alle som har søkt om inntak. MERK! Ingen individuelle resultater eller rangeringer vil bli offentliggjort.

Se beskrivelse av de 8 basistestene ved inntaket til NTG-U Bodø

Se videopresentasjon av inntaksprøvene her


Lurer du på noe mer om NTG-U Bodø, kan du lese Ofte stilte spørsmål om NTG Ungdomsskole Bodø (NTG-U)


For mer informasjon ta kontakt med daglig leder Anette Nybø, på mail anette.nybo@ntg.no eller mobil 900 81 718. 


Eksempel på timeplan NTG-U: