Hjem NTG-U Bodø Informasjon om NTG-U Bodø

Informasjon om NTG-U Bodø

Dette er NTG-U Bodø

NTG-U Bodø – med fokus på idrettsglede og lærelyst


NTG-U Bodø er en ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole i et miljø som ivaretar idrettsglede og et godt læringsmiljø. 

Vi praktiserer såkalt heldagsskole og legger tilrette for lærerstyrt leksehjelp fire dager i uken!

NTG-U Bodø startet opp høsten 2018, med 32 elever på 8. trinn. Høsten 2019 tar vi inn nye elever på 8.trinn og ved fullt utbygget skole i 2020 vil skolen ha totalt 92 elever. Skolen er samlokalisert med NTG videregående, og har gode treningsfasiliteter i nær tilknytning til skolens lokaler på Aspmyra Stadion.

Vi legger til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Vårt hovedfokus i ungdomsskolealder er å «lære å trene»


Idretten
Ved NTG-U Bodø har vi en økt med fysisk aktivitet daglig. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet.Du får trene på idretter som fotball, håndball, svømming, turning, orientering, løping/sykling og mange fler. Se våre årsplaner her.


Fotball/Håndball fordypning

Er du håndball- eller fotballspiller får du hos oss en trening i uken med din idrett. Vi har valgt dette fordi dette er våre idretter på videregående trinn. Elever med andre idretter enn fotball/håndball har da basistreningsøkt.

Elever kan få hospitere på enkelte av NTG vgs sine treninger, dersom utviklingen deres tilsier det.


Lærelyst
Som elev ved NTG-U forventes det at du:

  • er motivert for å trene hver dag i skoletiden
  • er motivert til å jobbe strukturert og fokusert med både skole- og treningsarbeidet
  • bidrar til å skape et godt og positivt miljø på skolen
  • bidrar til å gjøre menneskene rundt deg gode

Verdistyrt skole
NTG-U Bodø er en verdistyrt skole, og hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE, GLEDE OG RESPEKTMed utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget, å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid, og vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.


Fagene
Ved NTG-U Bodø har du de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen. Som valgfag tilbyr vi «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Som 2. fremmedspråk får du tysk. Vi har, som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.


Kombinasjonsstillinger
Ved NTG-U Bodø møter du kompetente og nyskapende ansatte. Flere av lærerne er også trenere. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen.


Leksehjelp og studietid
Erfaring fra NTG viser at en av de største utfordringene allerede i ung alder er tidsklemma. En viktig del av skolens profil vil være å organisere og tilrettelegge hverdagen og skoleuka best mulig for den enkelte elev. 

NTG-U Bodø har tilrettelagt leksehjelp/studietid fire dager i uken. Det gjør vi for at du skal gjøre ferdig alt av lekser på skolen, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før eller etter klubbtreningene.   

Digitalisering
Vi legger til rette for en digital hverdag. Hver elev får iPad med tastatur. I tillegg vil de fleste lærebøkene være digitale.  

Riktig og sunt kosthold
Ved NTG-U Bodø vil du lære at det å spise nok er like viktig som å spise sunt. Vi legger derfor til rette for at du har flere spisepauser om dagen i skoletiden.

Skoleåret 2018/19 har vi et samarbeid med Elite Service Partner om levering av varmmat og baguette tre dager i uken.

Vi vil også ha et undervisningsopplegg for deg og dine foreldre innen kosthold og ernæring, gjennom vårt samarbeid med Sunn Idrett www.sunnidrett.no.


Bekledning
Vi legger opp til mest mulig lik bekledning, og alle elever får derfor en klespakke til trening og fritid når de starter hos oss.


Transport
Alle elever ved skoler i Bodø som bor 4 km eller mer unna skolen har krav på gratis skoleskyss, så gjelder også hos NTG-U. Les alt om dette her

Skolepenger
Siden NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Bodø er kr. 23.000 for skoleåret 2019/20..

Skoleavgiften dekker undervisning, trening hver dag i skoletiden, lærerstyrt leksehjelp og klespakke.

Søknadsfrist
NTG-U Bodø har søknadsfrist 1. april 2019. Søkeprosessen er digital og gjøres via søkeportal på vår hjemmeside (åpner 1. desember 2018).


Inntaket
Siden man ikke har noen karakterer å gå etter i 7. klasse, vil alle som søker bli innkalt til en inntaksdag kort tid etter søknadsfristen (ca en uke). 

På inntaksdagen går du gjennom en rekke øvelser som tester koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet. Inntaket baserer seg resultatet av disse testene. Det er trenere ved skolen som gjennomfører og har ansvaret for poengsettingen. Ingen foreldre får være til stede under testene.

Samme uke sendes det tilbakemelding til alle som har søkt om inntak. MERK! Ingen individuelle resultater eller rangeringer vil bli offentliggjort.

Se beskrivelse av de 8 basistestene ved inntaket til NTG-U Bodø

Se videopresentasjon av inntaksprøvene her


Lurer du på noe mer om NTG-U Bodø, kan du lese Ofte stilte spørsmål om NTG Ungdomsskole Bodø (NTG-U)


For mer informasjon ta kontakt med idrettskoordinator, Thor Mikalsen, thor.mikalsen@ntg.no eller mobil 957 37 340.


Timeplan NTG-U: