Hjem NTG-U Bodø
Foto:

NTG-U Bodø

NTG-U Bodø – med fokus på idrettsglede og lærelyst

NTG-U Bodø  startet opp høsten 2018, med 32 elever på 8. trinn. Høsten 2019 tar vi inn nye elever på 8.trinn og ved fullt utbygget skole i 2020 vil vi ha plass til totalt 96 elever. 

NTG-U Bodø er en ungdomsskole for elever som ønsker å kombinere daglig trening med skole i et miljø som ivaretar idrettsglede og et godt læringsmiljø. Vi legger til rette for at ungdom i alderen 13 til 15 år får et bedre grunnlag for sin sportslige utvikling. Vårt hovedfokus i ungdomsskolealder er å «lære å trene»

NTG-U Bodø er en verdistyrt skole, og hele vår virksomhet er tuftet på verdiene VILJE, GLEDE OG RESPEKTMed utgangpunkt i disse begrepene jobber vi med å skape gode holdninger. I idretten er det viktig å bidra positivt, å løfte laget, å gjøre hverandre gode. Disse verdiene trekker vi også over i vårt faglige arbeid, og vi mener vi lykkes først når du mestrer kombinasjonen mellom idrett og skolefag.


Din drøm - vår lidenskap


Idretter

Ved NTG-U Bodø har vi en økt med fysisk aktivitet daglig. Innholdet i treningen er basistrening med vekt på koordinasjon, styrke og utholdenhet.Du får trene på idretter som fotball, håndball, svømming, turning, orientering, løping/sykling og mange flere. Se våre årsplaner her.

Er du håndball- eller fotballspiller får du hos oss en trening i uken med din idrett. Vi har valgt dette fordi dette er våre idretter på videregående trinn. Elever med andre idretter enn fotball/håndball har da basistreningsøkt.

Elever kan få hospitere på enkelte av NTG videregående sine treninger, dersom utviklingen deres tilsier det.


Lokaler og fasiliteter

Skolen er samlokalisert med NTG videregående, og har gode treningsfasiliteter i nær tilknytning til skolens lokaler på Aspmyra Stadion.

Ved NTG-U Bodø vil du lære at det å spise nok er like viktig som å spise sunt. Vi legger derfor til rette for at du har flere spisepauser om dagen i skoletiden. Skoleåret 2018/19 har vi et samarbeid med Elite Service Partner om levering av varmmat og baguette tre dager i uken.


Lærertrenere

Ved NTG-U Bodø møter du kompetente ansatte som følger elevene tett opp. Flere av lærerne er også trenere. På denne måten sikrer vi at de ansatte ser den enkelte elev på flere arenaer i løpet av skoledagen. Vi jobber alle sammen mot et felles mål som ligger i NTG-modellen, det betyr at alle våre elever får en trygg og grundig oppfølging og tilrettelegging i skolefagene og på trening i skoletiden. Det er elevenes totalbelastning som er i fokus i NTG-modellen, og at elevene skal få utløst sitt potensial og oppnår resultater både på skole og på trening. 

Ved NTG-U Bodø har du de vanlige skolefagene som er på ungdomsskolen. Som valgfag tilbyr vi «Fysisk aktivitet og helse» og «Natur, miljø og friluftsliv». Som 2. fremmedspråk får du tysk. Vi har, som alle andre skoler, muntlig og skriftlig avgangseksamen i 10. klasse.

Vi har tilrettelagt leksehjelp/studietid fire dager i uken. Det gjør vi for at du skal gjøre ferdig alt av lekser på skolen, noe som gir deg mer tid til å være med familie og venner før eller etter klubbtreningene.


IT i undervisningen

Vi bruker Microsoft Office 365 og Teams i undervisningen. Dette er gode og fremtidsrettede løsninger som utvikles kontinuerlig. Databasert undervisning gjør den individuelle oppfølgingen av elevene bedre. Elevene får utdelt iPad med tastatur kostnadsfritt ved skolestart. Disse inneholder all nødvendig programvare. Skolebøker er elektroniske så langt det lar seg gjøre.

Kostnader

Siden NTG-U Bodø er en privat ungdomsskole med 85 % statsstøtte, betaler du en egenandel for å gå på skolen. Egenandelen for NTG-U Bodø er kr. 23.000 for skoleåret 2019/20.

Skoleavgiften dekker undervisning, trening hver dag i skoletiden, lærerstyrt leksehjelp og klespakke til trening og fritid.

Alle elever ved skoler i Bodø som bor 4 km eller mer unna skolen har krav på gratis skoleskyss, så gjelder også hos NTG-U. Les alt om dette her.