Foto: Håvard Schei

3.klasse

Her har vi årets avgangselever - totalt seks stykker