Hjem NTG Bærum Fotball Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Fotball for skoleåret 2017/2018
Foto:

Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Fotball for skoleåret 2017/2018

NTG Fotball skal ta inn ca. 25 spillere til neste skoleår

NTG fotball har som hovedmålsetning:

- å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne nå toppfotballspill

- å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning

- å utvikle spillere til A-landslag, ungdomslandslag, Tippeliga, Toppserie og for spill i gode utenlandske klubber . 


Vi tar inn de jenter og gutter vi mener er best egnet til å nå målsetningen vår.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert. Det er mulig å søke på www.ntg.no fra Desember 2016. Det er likevel ønskelig at det søkes først når karakterkortet er klart i medio Januar. Samtidig som det søkes må karakterkortet fra 1. termin vedlegges. Ved problemer sendes det til viggo.stroemme@ntg.no scannet i en mail. Søkere har ikke krav på å bli vurdert før karakterkortet er levert. Denne prosedyren gjelder ALLE søkere.

NB! 

Søkere (gutter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) til å bli vurdert kan komme på besøk onsdag 08.02 eller onsdag 08.03 og i tillegg eventuelt onsdag 15.03. 

Søkere (jenter) som NTG Fotball anser som gode nok (på bakgrunn av resultater og prestasjonsnivå) til å bli vurdert kan komme på besøk onsdag 15.02 og/eller mandag 06.03.

Søkere (Stabæk). Stabæk har en kvote spillere de kan innstille for inntak. Denne vurderingen skjer primært i Stabæk systemet. NB! Stabæk-spillere som ønsker å gå på NTG uavhengige av om de kommer med på Stabæk kvoten må følge samme prosedyre som søkere (gutter).  

Fremmøte kl. 0900 på NTG med påfølgende trening kl. 1000 på Hosle (utendørs kunstgressbane). Dette avtales med viggo.stroemme@ntg.no. Søker har selv ansvar for å ta kontakt for å avtale tid for vurdering. Søkere som ikke selv tar kontakt har ikke krav på å bli vurdert.


Inntakskriterier og vekting

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til fotball gjelder følgende kriterier:

 

1. Ferdigheter i fotball

Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

 

2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver          6 poeng

Landslag/region         5 poeng

Kretslag                    3-4 poeng

Klubblag                    1-2 poeng

 

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng

 

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3

Resultater/prestasjonsnivå: oppnådde poeng x 2

Skolekarakterer: snittkarakterer x 1

Det vil bli gitt informasjon og gjennomført samtaler ved besøk slik at søkeren kan bli bedre kjent med NTG og skolen med søkeren.

Søkerens ferdigheter, prestasjonsnivå og egnethet kan vurderes utfra det  nivået søkeren spiller på ved søknadstidspunktet, på inntakssamlinger, hospitering, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.  


Viggo Strømme 

Hovedtrener NTG Fotball 

viggo.stroemme@ntg.no 

+47 92887888