Hjem NTG Tromsø Fotballgutter Toppidrett - Fotball

Toppidrett - Fotball

Faget har følgende tre hovedområder: Treningsplanlegging, Basistrening og Ferdighetsutvikling

Undervisningsmetoder og mål

Differensierte treninger ut i fra utvikling og alder

Pedagogisk tilnærming til utvikling og læring for den enkelte spilleren 

Stort fokus på kvalitet i treningsarbeidet

Kombinerer skole og fotball på best mulig måte

Mål om å kvalifisere seg til videre skolegang

Mål om å utvikle spillere til Tromsø IL A-lag

Mål om å utvikle spillere til topp 5 liga klubber


Treningsplanlegging

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Analysere gjennomført trening i forhold til egne mål og resultater

Gjøre rede for hvordan mediene fungerer, og hvordan en toppidrettsutøver bør opptre overfor dem.

Basistrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videreutvikle basisegenskaper som er sentrale for prestasjonsutvikling i fotball

Ferdighetsutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Videreutvikle ferdigheter til et høyere prestasjonsnivå innenfor fotball

Mestre ferdigheter i kampsituasjoner