Hjem NTG Tromsø Skoletilbud NTG Tromsø

Skoletilbud NTG Tromsø

NTG Tromsø tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrettssatsing.

På NTG Tromsø får du generell studiekompetanse etter 3 år. Hos oss velger du mellom to programområder: realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Her er programfagene vi tilbyr på realfag:


På programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi tilbyr vi disse fagene under, dersom man har valgt 1T det første året, så vil det også være mulig å velge matematikk R1 i stedet for 2P i VG2, dette er nytt av året og innført fordi flere utdanninger krever R1:


Etter å ha fullført videregående skole hos oss med generell studiekompetanse, er du kvalifisert for en rekke høyere studier. Noen eksempler er fysioterapi, økonomi og administrasjon, bachelor i ernæring (R1 + fysikk1 eller kjemi 1 eller biologi 1), bioingeniør (R1 + fysikk1 eller kjemi 1 eller biologi 1) og mange ingeniørutdanninger på masternivå (sivilingeniør). Vi har også elever som ønsker å bli lege eller tannlege. Disse elvene får ikke kjemi hos oss, men det legges det til rette for at de kan ta dette faget som privatist. Vi har en lærer ved skolen som har kjemikompetanse og kan hjelpe elevene med gjennomføring av Kjemi1 og Kjemi2.

Les mer om fagtilbudet vårt på artikkelen Om NTG Tromsø og se presentasjon av fagene på Fag og Timefordeling Tromsø.


Alle våre elever har faget toppidrett 1, 2, og 3 som det valgfrie programfaget, med egne læreplaner for alle særidrettene. Lærerne har god kompetanse innenfor sine fagområder.

NTG Tromsø er en skole der lærerne møter deg med entusiasme og forståelse for din satsing på toppidrett. Sammen med ansatte og de andre elevene er du med på å danne et godt læringsmiljø. Skolen legger til rette opplæringen på en fleksibel måte slik at du kan nå utdanningsmålene dine, samtidig som du får anledning til prestasjonsutvikling innenfor din idrett. NTG Tromsø bruker Fronter som læringsplattform.

Ved NTG Tromsø stiller vi krav til våre elever, og vi forventer gode holdninger av deg når du begynner hos oss. Vårt samarbeid bygger på tillit, og lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring. Vi er en skole der alle må arbeide hardt for å lykkes, og der læringsglede er like viktig som idrettsglede. Skolens lærere er flink til å legge til rette for god undervisning og veiledning for elever som er fraværende på grunn av idrett. Her er det ekstra viktig at du som elev samarbeider godt med dine faglærere, slik at undervisningen blir best mulig ivaretatt.


For de av våre elever som har ekstra stort behov for ekstra undervisning og veiledning på grunn av idrett, har vi en egen lærer som følger dette opp. Denne vil da hjelpe deg med planlegging av skolearbeidet før, under og etter fraværsperiodene. For at dette skal fungere best mulig, stilles det store krav til deg som elev. Ærlighet, respekt og entusiasme er stikkord som vektlegges høyt for å få ta del i ordningen. Mange av våre elever bor på hybel. Skolen legger opp til oppfølging av hybelboere, samt en del felles sosiale aktiviteter på ettermiddag/kveld.


Det en mulighet å søke seg inn i 2. eller 3.klasse, men det er et begrenset antall plasser til disposisjon. Det søkes på vanlig måte, men vi anbefaler at alle 2.og 3.klasse søkere kontakter rektor slik at en får en samtale vedrørende fagsammensetninger.

Vi er svært opptatt av å utvikle ansvarsbevisste elever som evner å ta tak i sin egen utvikling. Dette er også grunnlaget for best mulig utvikling.
Når idrettene er på treningssamling tar de skolen med seg. Det vil i praksis si at det i snitt skal jobbes 3 timer skole hver samlingsdag.