Hjem NTG Bodø Håndball ​Skoletilbudet ved NTG Bodø

​Skoletilbudet ved NTG Bodø

NTG er en treårig videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Programmet gir studiekompetanse, dvs. adgang til universiteter og høyskoler i Norge og i utlandet.

NTG Bodø tilbyr programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, i tillegg til faget Toppidrett på alle trinn. Se fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

Sammen med trenere og lærere og de andre elevene ved NTG Bodø er du med og danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette for opplæringen på en fleksibel måte, slik at du kan nå utdanningsmålene dine samtidig med toppidrettssatsingen din. 

NTG Bodø bruker digitale læringsmidler i utstrakt grad. Elevene kan bruke sin egen bærbare MAC eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt egen OneDrive-konto.   

Forventninger

Som elev ved NTG Bodø skal du ha forventninger til skolen, trenerne og lærerne, på samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

  • Dyktige trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger skolens verdier.

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og deltar aktivt i undervisningen, både i klasserommet og på idrettsbanen, og at du følger skolens verdier.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Bodø vil ha et eget skoleoppfølgingstilbud til elever som er borte i forbindelse med treningssamlinger/idrettsrelatert fravær. Vi vil også ha med lærer på treningsleir.

Fag og timefordeling ved NTG Bodø (timetall oppgitt pr. uke)

Felles allmenne fag VG1 VG2VG3
Norsk446
Engelsk500
Matematikk 1T/1P500
Matematikk 2P030
Naturfag500
Fremmedspråk (tysk)*445*
Samfunnsfag300
Geografi200
Historie024
Religion003
Kroppsøving222
Sum301515

* Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (elever som har valgt fordypning i engelsk eller norsk), blir automatisk satt opp med faget tysk 1+2 og skal ha tysk i tre år. Øvrige elever har fremmedspråk i to år.

PROGRAMFAG

Alle elever må velge minst to programfag. Faget Toppidrett er obligatorisk for alle elever på NTG. De resterende valgbare programfagene ved NTG Bodø er forventet klare i midten av desember 2017.

Vi viser også til Udir (trykk her). 

Har du spørsmål om skoletilbudet, ta kontakt med daglig leder Anette Nybø mobil: 900 81 718 e-post: anette.nybo@ntg.no

NTG - DIN DRØM, VÅR LIDENSKAP!


Programfag i området Språk, samfunnsfag og økonomiVG1VG2VG3
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke555