Hjem NTG Bærum Skoletilbud NTG Bærum

Skoletilbud NTG Bærum

NTG er en treårig skole som gir studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Vi tilbyr studiespesialiserende studieretning, med fordypning innen programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi og Realfag. Elevene har i tillegg faget Toppidrett fra utdanningsprogrammet Idrettsfag på alle trinn. Se forøvrig fag- og timefordeling lenger nede på siden. 

NTG Bærum er en skole der lærerne møter deg med entusiasme og forståelse for din satsing på toppidrett. Sammen med ansatte og de andre elevene er du med på å danne det gode læringsmiljøet vi er stolte av å ha. Skolen legger til rette opplæringen på en fleksibel måte slik at du kan nå utdanningsmålene dine sammen med toppidrettssatsning. 

For å følge opp elevene best mulig bruker vi digitale læringsmidler og læringsplattformer i utstrakt grad i undervisningen både på skole, samling og til hjemme. Elevene kan bruke sin egen bærbare mac eller PC og får tilgang til Office 365 programvare samt lagring i OneDrive.

Ved NTG Bærum stiller vi krav til våre elever, og vi forutsetter gode holdninger av deg når du begynner hos oss. Vårt samarbeid bygger på tillit, og lærerne vil støtte deg slik at du stadig kan ta mer ansvar for egen læring. Vi er en skole der alle må arbeide hardt for å lykkes, og der læringsglede er like viktig som idrettsglede.

Forventninger

Som elev på NTG bærum skal du ha noen forventninger til oss, skolen, trenerne og lærerne. På samme måte som vi har forventninger til deg som elev.

Du skal forvente å få:

  • Dyktige og trenere og lærere som jobber for at du skal nå dine mål.
  • At alle voksne følger våre verdier og viser deg ærlighet, respekt og entusiasme overfor elever

Til gjengjeld forventer vi av deg:

  • At du møter forberedt og er aktiv deltakende i undervisningen. Alltid gjør ditt beste i klasserommet og på idrettsbanen.
  • At du er Ærlig i alle sammenhenger, har Respekt for skolen, medelever, trenere og lærere og ikke minst viser Entusiasme og glede over å være en del av NTG familien.

Oppfølging etter idrettsrelatert fravær

NTG Bærum har et eget skoleoppfølgingstilbud til elever som er borte i forbindelse med treningssamlinger, idrettsrelatert fravær eller sykdom.

Oppfølgingstilbudet er lagt til mandager og tirsdag 1000-1130. Alle fag er representert med lærer. Elever kommer å får hjelp til å ta igjen undervisning, lærestoff som er gjennomgått mens du var borte.

Skolen har stor og velassortert kantine, der du for en relativt billig pris kan spise varm eller kaldt mat daglig.

Fag og timefordeling NTG Bærum

Felles almenne fagVG 1VG2VG3
Norsk 4 46
Engelsk 5 00
Matematikk 1T / 1P500
Matematikk 2P*030
Naturfag 500
Fremmedspråk tysk / spansk440
Samfunnsfag 300
Geografi 200
Historie024
Religion003
Kroppsøving (treningstid)222
Sum301515
Fag i programområdet
Språk, samfunnsfag og økonomi
VG1VG2VG3
Samfunnsøkonomi 1050
Samfunnsøkonomi 2005
Rettslære 1 - valgmulighet050
Rettslære 2005
Internasjonal engelsk - valgmulighet 050
Samfunnsfaglig engelsk005
Matematikk R1 - valgmulighet0 50
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515
Fag i programområdet RealfagVG1VG2VG3
Matematikk R1050
Matematikk R2005
Fysikk 1050
Fysikk 2005
Matematikk X030
Toppidrett 1500
Toppidrett 2050
Toppidrett 3005
Totalt per uke51515

* Elever som velger matematikk R1 på Vg2 skal ikke ha matematikk 2P
** Elever som ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen (elever som i stedet valgte fordypning i engelsk eller norsk), blir automatisk satt opp med faget tysk 1+2. Disse skal ha tysk I i 3 år. Øvrige elever har fremmedspråk i to år.