Hjem NTG - Best på kombinasjonen skole og idrett

NTG - Best på kombinasjonen skole og idrett

Kort fortalt

Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas NTG har etablert videregående skoler i Bærum, Geilo, Kongsvinger, Lillehammer og i Tromsø. Vårt tilbud er kvalitetssikret og godkjent av Olympiatoppen, det er landsdekkende, og vi har elever fra alle fylker. Som den første skolen i landet la vi til rette for å kombinere toppidrett og videregående skole. Vi begynte med alpint, men er idag det ledende Toppidrettsgymnaset. Vi tilbyr spesialisering i 27 forskjellige idretter. 

Stiftelsen NTG er ikke-kommersiell, det betyr at vi ikke har som mål å tjene penger på vårt skoletilbud, men at vi er en ideell organisasjon som har ambisjoner om å utvikle unge idrettstalenter. Skoleavgiften og idrettsavgiften, blir i sin helhet, benyttet til å sikre kvalitet i trenings- og læringstilbudet.  

Vårt mål er at unge idrettsutøvereelever skal ha mulighet til å utvikle seg som til å bli toppidrettsutøvere, samtidig som de gjennomfører videregående skole. Derfor kombinerer vi studiespesialisering og toppidrett på idrettens premisser!

Historien vår strekker seg 35 år tilbake i tid. Vi har lang erfaring med å utvikle unge idrettsutøvere, og vår måte å følge opp våre elever på, har gått i takt med de internasjonale standardene i idretten. For å imøtekomme idrettens krav, har NTG utviklet en modell for toppidrett som skal sikre at elevene får en helthetlig individuell oppfølging på skole og trening. 

Vår modell er enkel men effektiv, og danner grunnlaget for vår utviklingsfilosofi. Våre heltidsansatte trenere og lærere jobber sammen for å utløse elevenes potensial, både i idretten og på skolen! 

Vi sikrer treningskvaliteten ved å gi elevene mulighet til å trene og konkurrere i et internasjonalt miljø, og våre idretter har fra 20-70 samlingsdøgn i året. Derfor planlegger vi skoleåret i forhold til trening og samlinger. Skolearbeidet periodiseres og veksler for å gi elevene et optimalt læringsmiljø i en travel idrettshverdag. 

Profesjonelle lærere tilpasser og finner fleksible løsninger for skolearbeidet når elevene er på samlinger og deltar i konkurranser.  De tar i bruk digitale læringsverktøy som e-bøker og læringsplattformen fronter, og gjør det enkelt for elevene å holde seg faglig oppdatert, få veiledning, og finne informasjon.  Det er satt av tid og ressurser til at elevene i for- og etterkant av treningssamlinger får ekstra oppfølging av faglærere. Ved treningssamlinger er målet å alltid ha med lærere.

Profesjonelle heltidsansatte trenere samarbeider med lærerne og følger sine elever gjennom hele skoledagen. Trenerne ved NTG er meget godt kvalifiserte, og de har spisskompetanse i å utvikle unge utøvere. De tar i bruk oppdaterte og nye treningsmetoder, følger særforbundenes anbefalinger, og tilpasser mengde, teknikk og mål for hver enkelt elev. Våre elever benytter Olympiatoppens treningsdagbok, blir testet, og må følge arbeidskrav.  Alle våre trenere driver - på Olympiatoppens premisser - kvalitetsutvikling av utøverne gjennom en langsiktig progresjonsplan, som kan føre frem til et internasjonalt toppidrettsnivå. 

Modellen legger grunnlaget for vår utviklingsfilosofi om en helhetlig individuell oppfølging av den enkelte idrettsutøver og elev.  

NTG har vært med på å utvikle noen av Norges største idrettstalenter. Vår resultatliste er lang og inkluderer blant annet 351 VM-medaljer og 51 OL-medaljer. Gjennomsnittlig vil 2/3 av alle NTG-elever vinne en medalje i nasjonale eller internasjonale mesterskap. 

Vår satsing på en helhetlig oppfølging av elevene, der trenere og lærere samarbeider er effektiv. Når eleven føler seg trygg i det skolefaglige og vet at lærerne og trenerne samarbeider sammen for dem, kan de bruke sin kapasitet og sitt talent på å utvikle seg som toppidrettsutøvere.  

Velkommen til oss!


ÆRLIGHET – RESPEKT - ENTUSIASME

Våre skoler

Se skoletilbudet for de forskjellige skolene

Skoletilbud NTG Bærum

NTG er en treårig skole som gir studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Les mer

Skoletilbud NTG Geilo

NTG er en treårig skole som gir studiekompetanse, altså en generell adgang til universiteter og høyskoler i Norge og utlandet.

Les mer

Skoletilbud NTG Kongsvinger

NTG Kongsvinger tar hvert år inn minst 30 elever på VG 1. Det er mulig å søke øvrige klassetrinn.

Les mer

Skoletilbud NTG Lillehammer

NTG Lillehammer tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrettssatsing.

Les mer

Skoletilbud NTG Tromsø

NTG Tromsø tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrettssatsing.

Les mer

Kostnader

Hva koster det å gå på NTG?

Les mer