Hjem NTG Lillehammer Ishockey Samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb

Samarbeid med Lillehammer Ishockeyklubb

Ishockeyelevene spiller for GET-liga klubben Lillehammer Ishockeyklubb

Alle ishockeyelevene spiller for samarbeidsklubben Lillehammer Ishockeyklubb. Elevene spiller på de lag de til enhver tid er kvalifisert for å spille på. I inneværende sesong har 3 elever kontrakt, og ytterligere 3 elever har lærlingkontrakt med A-laget. Det er god kommunikasjon mellom trenere på de ulike lagene, og spillere flyttes mellom U18, U20 og A-laget. Det tilstrebes å ha samme grunnspill på disse lagene, slik at det skal være enkelt for elevene å forholde seg til uansett hvilket lag han spiller på. NTG ansatte Anders Gjøse og Josef Reigl er også trenere for henholdsvis U18- og U20-lagene i klubben. Dette sikrer at de har full oversikt over den enkelte elev sin hverdag med trening i skoletid, skole og trening/kamp med klubb på kveldstid.