Hjem Ønsker du å søke på en av våre videregående skoler?

Ønsker du å søke på en av våre videregående skoler?

Husk søknadsfristen 1.mars!

Trykk her for å søke på en av våre videregående skoler.

Her finner du de generelle inntakskriteriene for NTG

I tillegg finner du inntakskriteriene for idretten du søker plass på, på den aktuelle idretten sin side. 


Har du spørsmål i forbindelse med søknad til NTG, ta direkte kontakt med en av våre skoler: 

NTG Bærum: ntg@ntg.no, 67 10 15 60  

NTG Geilo: post.geilo@ntg.no, 32 09 54 20

NTG Kongsvinger: ntgkongsvinger@ntg.no, 62 88 88 40 

NTG Lillehammer: lillehammer@ntg.no, 61 27 01 30 

NTG Tromsø: mariann.janson@ntg.no, 971 70 488