Hjem NTG Bærum Tennis Presentasjon Tennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Tennis NTG Bærum

Høsten 2007 startet NTG Bærum opp med tennis med flere av Norges mest lovende spillere. Bildet viser Malene Helgø og Pawel etter kvartfinalen i Wimbledon Jr. 2016.


Presentasjon Tennis NTG Bærum

For skoleåret 2016/17 er det seks elever i 1.klasse, tre elever i 2.klasse og fire elever i 3.klasse. Målsettingen er å ta inn 4-6 nye elver i 1.klasse for skoleåret 2017/2018.

NTG har et samarbeid med SEB-arena på Stabekk hvor vi gjennomfører store deler av vår spilletrening.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510,- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling tennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 22.000.- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer transport i forbindelse med trening på dagtid, trenerlønn, daglig trening, utstyr, halleie, etc

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører fire tennisøkter pr.uke samt en fast styrkeøkt med tett oppfølging av trener. Videre vil trener delta på flere turneringer for å se elevene i konkurranse. I tillegg har vi et tett samarbeid med NTF som bl.a bidrar med video-analyser og oppfølging av disse i samarbeid med NTG trener.

Kombinasjonen skole-idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Idretten er for mange unge det viktigste, og ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er rom for enere.

Tillegg til NTG sine generelle inntaksreglement for søkere til Tennis ved NTG Bærum

For skoleåret 2017-18 er tennis tildelt 4-5 plasser i 1.klasse ved NTG-Bærum.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG-Bærum kan disse kvotene fravikes.
 

Gruppesammensetning

Ved NTG-Tennis Bærum kan både gutter og jenter søke. De vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 
 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i tennis

Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, samtaler eller observering under kamper.
 

Resultater/prestasjonsnivå i tennis

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres.
Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i andre konkurranser.
Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.