Hjem NTG Bærum Seiling Presentasjon Seiling NTG Bærum

Presentasjon Seiling NTG Bærum

Seiling NTG Bærum


For skoleåret 2017/2018 er det fem elever i 1. klasse, fire i 2. klasse og to elever i 3. klasse. Målsettingen er at det skal tas inn 4-6 nye elever i 1. klasse for skoleåret 2018/2019. NTG og Kongelig Norsk Seilforening - KNS har et samarbeid om bruk av deres treningsfasiliterter på Ulabrand, Bygdøy i Oslo.

Kostnader

Skolepenger
Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bla. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.090,- pr. elev i skoleåret 2017/2018.


Utvidet toppidrettstilbud
Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling seiling et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 30.000.- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.


Gjennomføring
For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører tre seiløkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 20 og 30 samlingsdøgn i inn og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. Det vil være med lærer på minst en av vintersamlingene, med varighet over 10 dager.
 
Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Seiling er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene betydningen av skolearbeidet.
Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.
 
 
Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til seiling ved NTG bærum
 
For skoleåret 2018-2019 er seiling tildelt 4-6 plasser ved NTG Bærum som søkerne til seiling konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes.


Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum seiling kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Prioriterte klasser
 NTG følger de til enhver tid prioriterte ungdomsklasser til Norges Seilforbund. For skoleåret 2018-2019 vil det bygge videre på de eksisterende klasser vi har ved avdeling seiling. Laser, RS:X og 29er.
 
Inntakskriterier
I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til seiling gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i seiling
 
1.   Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
 
2.   Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på
      NTG eller i konkurranser.
 
3.    NTG Bærum seiling gjennomfører inntakssamling i mars/april 2018 om nødvendig. 
       Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta
       på denne samlingen. 
 
4.    Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller
       lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
 
5.    NTG seiling kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 01. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).
 
Resultater/prestasjonsnivå seiling
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.
 
 
Eksempel: 
 
NM:            1. – 3. plass  6. poeng
NM:            4. – 6. plass  5. poeng
NM:            7. – 9. plass  4. poeng
Norgescup:   1. – 3. plass  6.poeng
Norgescup:   4. – 6. plass  5.poeng
Norgescup:   7 –  9. plass   4.poeng
 
Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.