Hjem NTG Lillehammer Håndball Presentasjon NTG Håndball Lillehammer
Foto:

Presentasjon NTG Håndball Lillehammer

Dette er plassen for deg, hvis du virkelig er villig til å satse 100% på Håndball! Vi passer med andre ord for deg som virkelig liker å trene og som synes at håndball er noe av det morsomste å drive med her i verden!

Undervisning og kostnader

Vi jobber med kunnskapsutvikling og bruker fagplan i toppidrett som utgangspunkt for tema og type undervisning. På www.utdanningsdirektoratet.no under idrettsfag i videregående skole finner du læreplan i toppidrett - valgfrie programfag.

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanningsprogram i kombinasjon med toppidrett. I forhold til toppidrett tilrettelegger vi organisering av skolehverdagen, vi har gode treningsanlegg og spisskompetanse innen idretten. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510,- pr. elev i skoleåret 2017/18

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling håndball et utvidet toppidrettstilbud. For skoleåret 2017/ 18 er kostnaden 24.000,- pr skoleår. Dette inkluderer flere treningstimer, treningssamlinger, kost og logi på samlinger, hall-leie, transport, utstyr, treningsdagbok, utviklingstrapp, kapasitetsprofil, bruk av styrketreningsrom på dagtid, testbatterier, helhetlig oppfølging gjennom kompetente ansatte trenere på treningene og i konkurranser m.fl. Kostnader for personlig utstyr er ikke inkludert.

Gjennomføring

NTG håndball på Lillehammer trener i Håkonshall. Vi trener 12 til 18 skoletimer pr. uke. Antall timer avhenger av alder, klassetrinn og treningsgrunnlag. Vi legger først og fremst vekt på individuell utvikling, men jobber også noe med mer lagmessige ferdigheter. Vi har variasjon i treningen og jobber langsiktig i forhold til å utvikle spilleren til å tåle den treningsmengden og intensiteten som kreves på høyere seniornivå.

Alle fører treningsdagbok i XPS Sideline. Du som utøver, klubben og NTG samarbeider i forhold til treningsstyringen.

Det avholdes totalt 20 - 25 samlingsdøgn i året. Hvordan disse samlingene legges opp avhenger av målsettingen for den aktuelle treningsperioden. Vi gjennomfører samlinger i nærmiljø, ellers i Norge og i utlandet. Ved utenlandssamlinger kan det bli noe egenandel.

Her er et eksempel på en årsplan for VG1: Eksempel på månedsplan ved avdelingen: