Hjem NTG Bærum Fotball Presentasjon Fotball NTG Bærum

Presentasjon Fotball NTG Bærum

NTG Fotball i Bærum legger til rette for at gutter og jenter kan kombinere skole og fotball på høyt nivå.

NTG Fotball tar hvert år inn ca. 25 nye fotballelever.

 
NTG fotball har som hovedmålsetning:


- å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne nå toppfotballspill
- å legge til rette for at elevene ved NTG kan kvalifisere seg for høyere utdanning
- å utvikle spillere til A-landslag, ungdomslandslag, Tippeliga, Toppserie og for spill i gode utenlandske klubber
 

Vi tar inn de jenter og gutter som er best kvalifisert til å nå målsetningen.

Karaktersnittet fra ungdomsskolen må være over 4,0 i snitt. Unntak kan gjøres ved spesielle tilfeller, men søkere under 4,0 i snitt har ikke krav på å bli vurdert

NTG fotball Bærum

Reglement, inntakskriterier og vekting

Tilleggsreglement for fotball i tillegg til til NTG`s generelle inntaksreglement


Se også egen sak på forsiden ntg.bærum.fotball: Viktig informasjon vedrørende inntak til NTG Fotball for skoleåret 2017/2018

 
1. Ferdigheter i fotball


Poengene fra tester og/eller vurderinger gir et snitt og dermed 1-6 poeng.

 
2. Resultater/prestasjonsnivå

Landslagutøver: 6 poeng
Landslag/region: 5 poeng
Kretslag:3-4 poeng
Klubblag:1-2 poeng

3. Skolekarakterer   

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4 – 6 poeng
 

 

Punkt 1 – 3 vektes på følgende måte:

Fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter: oppnådde poeng x 3
Resultater/prestasjonsnivå:oppnådde poeng x 2
Skolekarakterer:snittkarakterer x 1

Kostnader

Skolepenger

Skolen tilbyr generell studiekompetanse i kombinasjon med toppidrett og kroppsøving. Skoledelen på NTG koster NOK 24.510,- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling fotball utvidet toppidrettstilbud. Se "Utvidet toppidrettstilbud" under menypunkt "Om NTG", eller klikk her. Utvidet toppidrett koster NOK 25 000,- Dette inkluderer personalkostnader, daglige treninger, utstyr og utstyrspakke ved oppstart, leie av treningsanlegg, individuell oppfølging, "mine tre år på NTG, NTG spillerutviklingsmodell og transport mellom skole og trening og til samlinger(ingen egenandel i tillegg).

NB!

Prisen på fotballdelen (utvidet toppidrettstilbud) har stått stille siden 2008 på tross av at alt blir noen prosent dyrere hvert år. Derfor har prisen på utvidet toppidrett blitt satt opp til 25 000,-.

Gjennomføring

NTG fotball i Bærum tilbyr:

- Fire treningsøkter hver uke samt to timer toppidrett- og fotballteori per uke

- Individuell og helhetlig oppfølging på skole og fotball

- Topp kvalifiserte trenere 

- NTG Fotball sin egen utviklingsmodell

 


Om vinteren disponeres det oppvarmede kunstgressbaner samt en innendørs kunstgressbane (40x60 meter).
 
Treningsmengden blir tilpasset individuelt i samråd med spiller og klubb. Vårt trenerteam har bred erfaring fra toppfotball generelt og spillerutvikling spesielt. Treningsgruppene består av motiverte og målrettede spillere. Avdelingen har vært år 15-20 landslagsspillere. 

Ved en eventuelt hybelsituasjon vil skolen hjelpe med å formidle kontakt med hybel utleiere og være sparringspartner på gunstig lokalisering. Et nært samarbeid mellom lærere og trenere sørger for individuell oppfølging også knyttet til skolearbeidet.