Hjem NTG Bærum Motocross Presentasjon Motocross NTG Bærum

Presentasjon Motocross NTG Bærum

Norges Toppidrettsgymnas har skapt nye muligheter for motocrossmiljøet - noe som gir motivasjon til god innsats også på skolebenken. Motocross har vært egen gren ved NTG i Bærum siden 1993, og er Norges Motorsportsforbunds satsingsområde.

NTG Motocross 2016/17

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bla. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510 pr. elev for skoleåret 2017/18.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling motocross et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 35.000 pr. elev i skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, baneleie, treneroppfølging på stevner (NM), kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører fem til syv treningsøkter pr. uke i skoletiden, avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener.


Det blir avholdt mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn- og utlandet, der vi blant annet har en lengre samlingsperiode på senvinteren/våren som de siste årene har vært i USA, Spania, Holland/Belgia og Italia. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. På den lengste samlingen (vintersamling) har vi faglærer med oss i hele 14 dager. 


Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Motocross er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevenes betydningen av skolearbeidet. Det jobbes med en kultur der det er plass til enere. Andre stikkord er kosthold/væskebalanse, skadeproblematikk, anti-doping, restitusjon, treningsplan, idrettsteori og det å gjøre hverandre bedre som gruppe.  

Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til motocross ved NTG Bærum:

For skoleåret 2017/18 er motocross tildelt 3-4 plasser ved NTG Bærum som søkerne til motocross konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan disse kvotene fravikes.

Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum motocross kan både gutter og jenter søke, og de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 

Inntakskriterier
I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til motocross gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i motocross
 

  1. Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
  2. Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 
  3. NTG Bærum motocross gjennomfører inntakssamling i mars/ april 2017 om nødvendig.        Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 
  4. Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller       lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
  5. NTG motocross kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 1. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).

Resultater/prestasjonsnivå motocross

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser. 

Eksempel: 

NM motocross:            1. – 3. plass  6. poeng

NM motocross:            4. – 6. plass  5. poeng

NM motocross:            7. – 9. plass  4. poeng

 
Norgescup motocross:   1. – 3. plass  6.poeng
Norgescup motocross:   4. – 6. plass  5.poeng
Norgescup motocross:   7 –  9. plass   4.poeng
 
Internasjonale resultater vektlegges sterkt og vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra konkurranseform og nivå.