Hjem NTG Bærum Håndball Presentasjon

Presentasjon

Håndball NTG Bærum

For skoleåret 2017/18 er det 14 elever i 1. klasse, 16 elever i 2. klasse, og 15 elever i 3. klasse. Dette er fordelt ca. med halvparten jenter og gutter.

Vi har 5 trenere:

  • Kristian Kjelling, hovedtrener
  • Henrik Westgaard, trener gutter
  • Vegard Saua, trener jenter
  • Fredrik Brenna-Lund, trener fysisk
  • Sindre Walstad, keeper trener

Kostnader

Skolepenger


Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, blant annet gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Alle elever - uavhengig av skole og idrett - betaler en årlig skoleavgift på NTG. Dette er differansen mellom hva en offentlig og en privat skole får i statsstøtte. Differansen på dette utgjør 15 % og er for skoleåret 2018/19 på kr. 24.645. 

Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med håndballavdelingen et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 24.000 pr. elev i skoleåret 2018/19.

Dette inkluderer 3 samlinger i Norge, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, fysisk treningsopplegg og opplæring innen fysisk trening. Arbeid med video analyse og egenutvikling også utenfor banen.

Gjennomføring


Vi har en styrke, to håndball og en basis økt per uke. Vi ønsker dialog med klubbene for best mulig å regulere belastningene til de enkelte utøvere.

Gruppesammensetning og inntakskriterier

Ved NTG Bærum håndball kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra ferdigheter i håndball og fysiske forutsetninger.