Hjem NTG Bærum Håndball Presentasjon

Presentasjon

Håndball NTG Bærum


For skoleåret 2017/2018 er det 14 elever i 1. klasse, 16 i 2. klasse og 15 elever i 3. klasse. Dette er fordelt ca med halvparten jenter og gutter.

Vi har 5 trenere:

Kristian Kjelling, hovedtrener

Henrik Westgaard, trener gutter

Vegard Saua, trener jenter

Fredrik Brenna-Lund, trener fysisk

Sindre Walstad, keeper trener

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bla. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510,- pr. elev i skoleåret 2017/2018.


Utvidet toppidrettstilbud

Utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med håndballavdelingen et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 22000.- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer 3 samlinger i Norge, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, fysisk treningsopplegg og opplæring innen fysisk trening. Arbeid med video analyse og egenutvikling også utenfor banen.

Gjennomføring

Vi har en styrke, to håndball og en basis økt per uke. Vi ønsker dialog med klubbene for best mulig å regulere belastningene til de enkelte utøvere.

Gruppesammensetning og inntakskriterier

Ved NTG Bærum håndball kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra ferdigheter i håndball og fysiske forutsetninger.