Hjem NTG Bærum Golf Presentasjon Golf NTG Bærum

Presentasjon Golf NTG Bærum

Høsten 1993 åpnet det seg nye muligheter for unge golfere da NTG for første gang tok inn 9 golfspillere. Vi er i skoleåret 16/17 12 golf-elever på NTG i Bærum. NTG er en viktig brikke i Norges Golfforbunds langtidsplan, NGF.

Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510 per elev for skoleåret 2017/18.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling golf et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 43.000.- pr. elev i skoleåret 2016/17.

Dette inkluderer ca. 50 samlingsdøgn, losji, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, diverse utstyr, greenfee, treneroppfølging, testbatterier, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m..etc..
 

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

I tillegg til golftreningen jobber vi hardt for å skape en prestasjonskultur gjennom et helhetlig og balansert opplegg. Fysisk trening, personlig utvikling, kosthold og teoretiske kunnskaper er deler som utøverne kontinuerlig utvikler for å bli bedre som golfspiller og menneske.
 
I sommersesongen har vi golftrening på Bærum G.K., men vi bruker også mange andre anlegg i nærområdet. Om vinteren trener vi på Fornebu Indoor Golfcenter. Med inntil 40-50 samlingsdøgn i inn og utland som inkluderer 5-6 uker i andre land, kommer elevene til å bruke opp i mot 1000 timer i året på sin idrett. Til tross for denne treningsmengden vil NTG-golf påse at skolearbeidet blir gjennomført.
 
Utøverne vil jevnlig bli testet for å kontrollere treningsopplegget, fremgang, mål og motivasjon.
Det vil også bli avviklet kurs i kosthold, ernæring, fysiologi og golfteori, for bevisstgjøring av egen kropp og idrett.
 
Tillegg til NTG’s generelle inntaksreglement for søkere til golf ved NTG bærum
 
For skoleåret 2017-2018 er golf tildelt 5 plasser ved NTG Bærum som søkerne til golf konkurrerer om.
Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Bærum kan denne kvot fravikes.

Gruppesammensetning
Ved NTG Bærum golf kan både gutter og jenter søke, de vurderes ut fra resultater/ferdigheter i sine respektive klasser/konkurranser. 
Inntakskriterier
I NTG’s inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til golf gjelder i tillegg følgende kriterier:
 
Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i golf
 
1.   Poengene fra tester og vurderinger av egenskaper og ferdigheter gir et snitt på mellom 1-6 poeng.
 
2.   Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på eventuelle inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.
 
3.    NTG Bærum golf gjennomfører inntakssamling i mars/ april 2016 om nødvendig. 
       Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen. 
 
4.    Om søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling grunnet sykdom, skader eller
       lignende, kan vurderinger i følge pkt. 2 være tilstrekkelig.
 
5.    NTG golf kan tilby skoleplass/ta inn utøvere før 01. mars og i hele søknadsperioden (søknadsfristen).
 
Resultater/prestasjonsnivå golf
Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Resultat og prestasjoner skal primært dokumenteres fra baner og turneringer utenfor egen hjemmeklubb. Hcp skal ha regulerets ved turneringsspill. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG eller i konkurranser.