Hjem NTG Bærum Bordtennis Presentasjon Bordtennis NTG Bærum
Foto:

Presentasjon Bordtennis NTG Bærum

NTG Bordtennis

 Kostnader

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende utdanning i kombinasjon med toppidrett, bl.a. organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510,- pr. elev i skoleåret 2017/18.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling bordtennis et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 24.000 pr. elev for skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn og utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, sparringpartners, nødvendig transport mellom skole og trening m.m.
 
Gjennomføring
For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:
Vi gjennomfører 7 treningspass pr. uke i skoletiden hvor utøverne får tett oppfølging av trener.
Det blir avholdt mellom 30 og 40 samlingsdøgn i inn og utlandet. Under alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer.
 
Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. 
Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.
 

Ved NTG Bærum bordtennis kan både gutter og jenter søke og de vurderes ut fra resultater, ferdigheter, potential og holdninger samt skoleresultater.

Inntakskriterier

I NTG sitt inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet.