Hjem NTG Bærum Basketball Presentasjon Basketball NTG Bærum
Foto: Håvard Schei

Presentasjon Basketball NTG Bærum

Norges Toppidrettsgymnas har hatt Toppidrett Basketball på programmet siden høsten 2002. Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende.

Kostnader

Vi ønsker å legge til rette for at unge ambisiøse spillere kan kombinere satsing på basketball og videregående skole. En del av våre tidligere utøvere har gått videre til spill på college i USA og mange har erfaring med norsk basketliga og spill i nordiske/europeiske ligaer.

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bl.a. gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510 pr. elev i skoleåret 2017/18. Utvidet toppidrettstilbud utover dette lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdelingen basketball et utvidet toppidrettstilbud. Dette inkluderer daglige treninger i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, samlinger i inn- og utland, hall leie, utstyr, testbatterier, treningsdagbok, kapasitetsprofiler, trenerlønn og nødvendig transport mellom trening og skole

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det ovennevnte lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling basketball et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 17.000 pr. elev i skoleåret 2017/18.

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Det gjennomføres 4 morgenøkter med basketball pr. uke i Bærum, nærmere bestemt i Riksanlegget for basketball på Rykkinn. I etterkant av noen av disse treningene har vi en egen styrkeøkt i skolens styrkerom. Basistrening blir også gjort i forbindelse med baskettreningene i hallen eller som egne økter. Spillerne har selv klubbtrening på kveldstid hvor vi har tett samarbeid med klubbtrener. Utover den daglige treningen på skolen vil det bli gjennomført ca 10-20 samlingsdøgn i inn- og utland. Basketball på NTG vektlegger teknisk trening og tilvenning av gode treningsvaner. Dette kombineres med basisferdigheter som styrke, spenst, koordinasjon, bevegelighet og utholdenhet. I tillegg søker vi å utvikle gode holdninger og rett mentalitet til å kunne nå ett høyt nivå.

Det gjennomføres også teoretisk utdanning om teknikk, taktikk, treningslære, psykologi og kosthold. Fysiske tester utføres ca. hver sjette uke.

For spillere som ikke kommer fra nærliggende klubber, Oslo eller omegn, er vi behjelpelige med kontakter til passende klubber. Etter 3 år på NTG er målet at spillerne minimum skal være kvalifisert for spill i norsk basketliga, samt aktuelle for fremtidig landslagsspill og evt. collegespill i USA.