Hjem NTG Bærum Ishockey Kostnader og tilbud NTG Bærum Ishockey

Kostnader og tilbud NTG Bærum Ishockey

Kostnader og tilbud ved NTG Bærum Ishockey.

Skolepenger

Skolens tilbud er særskilt tilrettelagt for studiespesialiserende i kombinasjon med toppidrett, bla. gjennom organisering av skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innen de idrettene skolen tilbyr. Dette medfører en kostnad på kr. 24.510 pr. elev for skoleåret 2017/2018.

Utvidet toppidrettstilbud

Utover det lovpålagte skoletilbudet tilbyr Stiftelsen NTG i samarbeid med avdeling Hockey et utvidet toppidrettstilbud. Dette medfører en ekstra kostnad på kr. 25.000 pr. elev for skoleåret 2017/18.

Dette inkluderer samlingsdøgn i inn og-utland, logistikk, trenerlønn, daglig trening i et toppidrettsmiljø med kompetente trenere, kapasitetsprofiler, utviklingstrapp, nødvendig transport mellom skole og trening og til samlinger m.m.

Gjennomføring

For å nå skolens idrettslige mål vil tilbudet bli som følger:

Vi gjennomfører 4 treninger pr. uke i skoletiden avhengig av sesong, hvor utøverne får tett oppfølging av trener. Vi har 4 ansatte trenere som er tilstede på hver NTG trening. Vi har ansatt en fysisk trener, en keepertrener samt 2 is-trenere. 

Det blir avholdt samlingsdøgn både i inn- og utlandet. På alle samlingene avsettes det tid til skolearbeid enten med eller uten lærer. På utenlandssamlinger med varighet over 10 dager vil det være minst en lærer til stede. 

Kombinasjonen skole - idrett er lagt opp etter en helhetlig tankegang. Hockey er for mange unge utøvere det viktigste, men ved NTG arbeider vi med å bevisstgjøre elevene om betydningen av skolearbeidet.

Det jobbes med en kultur der det er plass til enere.