Hjem NTG-U Bærum Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Inntaksreglement NTG-U Bærum AS

Her er gjeldende inntaksreglement ved NTG-U Bærum AS:

INNTAKSREGLEMENT

1. Generelle bestemmelser

 • Skolen er åpen for søkere fra hele landet, jfr. Friskolelova § 3-1, første ledd
 • Søkeren må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende
 • Søknad sendes elektronisk på eget skjema som finnes på www.ntg.no
 • Søknadsfrist: 1. mars kl 2359
 • Inntakskomitéen, som består av sportsdirektør NTG/NTG-U Bærum (leder), rektor NTG-U og  sportssjef NTG-U, er ansvarlig for inntak/avslag
 • Beslutning om inntak/avslag er et enkeltvedtak, jfr. Friskolelova § 3-1, sjette ledd
 • Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Utdanningsavdelingen

2. Prioritering ved oversøking

Ved oversøking blir det gjennomført en inntaksprosess, og en prioriteringsliste over søkerne blir satt opp.  

Inntaksprosessen er todelt:

 • Del 1 av inntaket skjer i søkernes hovedidrett
 • Del 2 består av testing og vurdering av generelle basisegenskaper og -ferdigheter

Endelig inntak gjøres på grunnlag av samlede vurderinger og resultater i del 1 og del 2.

Del 1 teller 2/3 og del 2 teller 1/3.

Del 1

Søkernes ferdigheter og egenskaper i den idretten de har oppgitt som hovedidrett, vurderes gjennom idrettsspesifikke tester og aktiviteter. I tennis vil også nasjonal ranking ved testtidspunktet inngå som en del av vurderingen.  

Det gjennomføres idrettsspesifikke inntakssamlinger i følgende NTG-idretter:

 • fotball

 • håndball

 • basketball

 • ishockey

 • tennis

 • alpint

 • langrenn/skiskyting

 • golf

 • svømming

 • sykkel

 • seiling

 • motocross

 • freeski

 • snowboard

 • judo

 • bordtennis

 • sjakk

Søkerne kan kun testes i én idrett.  Søkere med annen hovedidrett enn de ovennevnte, deltar kun på del 2 av inntaket og konkurrerer om plassene i ”Andre idretter”.

Del 2

Søkerne vil bli testet i koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet for å kartlegge grunnleggende idrettslige ferdigheter og egenskaper på en bred og allsidig måte. Se eget dokument for beskrivelse av basistestene. 

Endelig inntak 

Det skal tas inn 90 elever på årets 8. trinn.  

Søkerne tas inn etter et kvotesystem. Størrelsen på kvotene baseres på årets søkermasse. Søkermassen defineres som de søkerne som møter til testing. 

Idrettene med tradisjonelt stor søkermasse, vil ha egne kvoter (fotball, håndball, ishockey, alpint, langrenn/skiskyting og tennis).

Øvrige NTG-idretter samles i én kvote. Disse er: basketball, golf, svømming, sykkel, seiling, motocross, freeski, snowboard, judo, bordtennis og sjakk.

Idretter utover dette, samles i én kvote (Andre idretter).  

Kvoter:

 • Fotball                             

 • Håndball                          

 • Ishockey                           

 • Alpint                                           

 • Langrenn/skiskyting                    

 • Tennis                                          

 • Øvrige NTG-idretter

 • Andre idretter 

Kjønn

Det tas inn elever slik at begge kjønn blir representert med minimum 1/3. 

Ved likhet

Hvis flere søkere stiller likt etter at del 1 og del 2 er gjennomført, vil den som er født i seneste kvartal på året, blir rangert først. Det vil si at en som er født i 3. kvartal rangeres foran en som er født i 2. kvartal osv. Hvis utøverne er født i samme kvartal, vil inntakskomitéen gjennomføre loddtrekning. 

Skader/sykdom

Søkere med eventuelle skader eller sykdom konkurrerer på lik linje med øvrige søkere.  Det vil ikke tas spesielle hensyn, og søkerne må delta på de testene de kan gjennomføre.

Her er linker til beskrivelse av testene og poengskalaene for inntaket 2017, samt presentasjonen fra informasjonsmøtene:

Beskrivelse av testene i del 1 og del 2 20172

Poengskalaer Basistester Del 2 2017

Presentasjon Informasjonsmøter Inntak 2017