Hjem NTG Bærum Basketball Inntakskriterier

Inntakskriterier

Inntaksreglement for Basketball ved NTG Bærum

I NTGs inntaksreglement er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til Basketball gjelder i tillegg følgende kriterier:

1. Ferdigheter i Basketball

Poengsnittet fra tester og/eller vurderinger blir verdisatt i en skala 1-6 (fysiske-, tekniske-, taktiske- og lagferdigheter)

2.Resultater/Prestasjonsnivå

Landslagsutøver      4-6 poeng

Klubb                       1-3 poeng

3. Skolekarakterer

Karaktersnitt fra ungdomsskolen i de fagene som ligger på søknadsskjemaet = 4-6 poeng

Punkt 1-3 vektes på følgende måte;

1. Ferdigheter i Basketball:          oppnådde poeng X 3

2. Resultater/prestasjonsnivå:     oppnådde poeng X 2

3. Skolekarakterer:                      snittkarakter X 1

Søkerens ferdigheter og prestasjonsnivå kan vurderes på inntakssamlinger, hospitering, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.