Hjem NTG Lillehammer Alpint Alpint inntaksreglement

Alpint inntaksreglement

For skoleåret 2017-18 er alpint tildelt 8 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til alpint konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan disse kvotene fravikes.

Tillegg til NTGs generelle inntaksreglement for søkere til Alpint på NTG Lillehammer

For skoleåret 2017-18 er alpint tildelt 8 plasser på NTG Lillehammer som søkerne til alpint konkurrerer om. Avhengig av søkermasse og søkernes skole-/idrettsnivå til NTG Lillehammer kan kvoten fravikes.

Gruppesammensetning

NTG Lillehammer alpint skal være en homogen gruppe som vil bestå av både jenter og gutter. Ved inntak 2017 vil alpint derfor ta inn minimum 3 jenter og 3 gutter.

Inntakskriterier

I NTGs inntaksreglementet er de generelle inntakskriteriene beskrevet. For søkere til alpint gjelder i tillegg følgende kriterier:

 

Egenskaper og ferdigheter som er prestasjonsbestemmende faktorer i alpint

 1.     Poengene fra tester og vurderinger av gjennomføringsevne, egenskaper og ferdigheter, teknisk og fysisk gir et snitt på mellom 1-6 poeng.

2.     Søkerens egenskaper og ferdigheter kan vurderes på inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

3.     NTG Lillehammer alpint gjennomfører en inntakssamling i mars 2017. Dersom søkeren er kvalifisert for idrettslig vurdering og dermed blir invitert, anbefaler vi å delta på denne samlingen.

4.     Dersom søkere er forhindret fra å delta på inntakssamling, grunnet sykdom, skader eller lignende kan tidligere observasjoner i følge pkt. 2 danne grunnlaget for vurderinger.

5.     NTG alpint Lillehammer kan prioritere 1-3 plasser for lokale utøvere.

 

Resultater/prestasjonsnivå

Det tas hensyn til resultater og prestasjonsnivå som søkeren har beskrevet i søknaden, og som kan dokumenteres. Prestasjonsnivået kan også vurderes ved inntakssamlinger, hospiteringer på NTG, klubbesøk, landslags-/kretssamlinger og/eller i konkurranser.

Følgende konkurranser tillegges vekt:

·       Re:member Cup og Eco Cup annethvert år – enkeltresultater

·       Tre beste resultater for øvrig inneværende sesong

Om HL går før 1.mars vil det telle på lik linje med Re:member- og Eco-cup